Rozhodni se sám 2019

Akce „Rozhodni se sám“ je preventivní, volně přístupná akce pro děti, mládež i celé rodiny. Koná se každoročně na konci prázdnin v parku na Farských humnech ve Žďáře n/S.

 • Akci již podvanácté pořádá Centrum primární prevence Spektrum, což je zařízení Kolpingova díla České republiky z.s.
 • Rodič má na dítě předškolního a školního věku zásadní vliv, ovlivňuje jeho názory, postoje, chování. Počítačové hry denně hraje podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti až třetina dětí a 85 procent každý den surfuje na internetu. Často u PC stráví přes čtyři hodiny denně. I poloviční čas je už přitom rizikový. Počítačové hry jsou podle adiktologů velmi rizikové pro vznik závislosti. Ta se týká pěti až deseti procent dětí starších jedenácti let. Svět online počítačových her  se staly nedílnou součástí života našich dětí, stejně jako chráníme dítě před nástrahami reálného světa, měli bychom ho chránit také před riziky světa virtuálního. Prevence by vždy měla začínat doma, měla by být hlavně nenásilná, přirozená, přiměřená, pozvolná, aktuální a pravidelná.
 • Smyslem akce je preventivně působit na děti a jejich rodiče v řadě rizikových oblastí: užívání návykových látek, vztahy, smysluplné a bezpečné trávení volného času, péče o zdraví, rizika internetu aj.
 • V předchozích ročnících byl program zaměřen např.: „Bezpečnost v dopravě; Bezpečně na síti; ZÁVISLOST; Zdravý životní styl“.
 • Každý ročník má také svého patrona z řad známých osobností. V minulosti to byli například zpěvák Ben Cristovao, sportovní legenda Jarmila Kratochvílová, mistr ČR v přespolním běhu Lukáš Kourek, juniorský mistr světa v judu David Půlkrábek, hudebník a výtvarník Jonáš Ledecký. Letošní ročník přislíbila účast herečka a muzikantka Erika Stárková.
 • Návštěvnost v předchozích ročnících překračovala 300 dětí, mladých lidí a rodičů.
 • Účast na všech aktivitách je pro návštěvníky zdarma.

Letos připravujeme:

 • Interaktivní den plný informací o PC hrách našich dětí
 • Zážitkový vůz Besipu
 • Odpočinková kavárna s herními prvky
 • Ukázka výpalu keramiky Raku
 • Další aktivity: hry a výtvarné aktivity pro menší i větší, sportovní soutěže, malování na obličej, megabubliny, lezecká stěna, skákací hrad, výroba originálních placek aj.

Podporou akce získáte:

 • V místě konání akce vám vyčleníme prostor (stan) pro prezentaci, umístění propagačních tiskovin a loga na přenosném nosiči. Partnery bude prezentovat moderátorka akce.
 • Originální placky pro Vaši firmu.
 • Propagaci formou loga na tiskových plakátech a pozvánkách.
 • Propagaci na webových stránkách www.kolping.cz, www.spektrum.kolping.cz, rss.kolping.cz
 • Propagaci na facebookových stránkách Kolpingova díla i jednotlivých zařízení.
 • Podporovatelé budou uvedeni v rozesílaných tiskových zprávách pro média.