O projektu

„Rozhodni se sám" je preventivní, volně přístupná akce pro děti, mládež i celé rodiny. Koná se každoročně na konci prázdnin v parku na Farských humnech ve Žďáře nad Sázavou. Projekt Rozhodni se sám je zaměřen na prevenci rizikových jevů ve společnosti, hlavně mezi dětmi a mládeží. Negativní jevy jako užívání legálních i nelegálních látek, psychické i fyzické násilí, sebepoškozování, komplikované rodinné, partnerské a sexuální vztahy a mnoho dalších mohou narušit zdravý vývoj dítěte nebo mladého člověka.

Organizátor, Centrum primární prevence Spektrum, což je jedno ze zařízení Kolpingova díla České republiky z.s. vidí smysl akce v tom, jak lze preventivně působit na děti a jejich rodiče v řadě rizikových oblastí: užívání návykových látek, rizikové vztahy, smysluplné a bezpečné trávení volného času, péče o zdraví, rizika internetu aj. Interaktivní formou her, soutěží a sportu motivuje a podporuje děti a mládež k odpovědnému rozhodování a smysluplnému trávení volného času. Rodičům akce nabízí vhodné formy komunikace se svými dětmi, jak nahlížet na problémy svých dětí, a dává informace, kde je možné hledat řešení a pomoc.
Rozhodni se sám spojuje sport a primární prevenci, dvě cesty, které vedou mladé lidi k aktivnímu a zdravému stylu života. Spojuje celodenní program pro veřejnost ve Žďáře nad Sázavou, kde se představují různé způsoby volnočasových a preventivních aktivit.

Hlavním cílem tohoto projektu je motivovat děti a mladé lidi ke zdravému, aktivnímu a odpovědnému životnímu stylu, upozornit veřejnost na rizikové jevy ve společnosti a možnost jejich prevence a řešení. Probíhá prezentace všech služeb a zařízení zřizovaných Kolpingovým dílem České republiky z.s. Konkrétně lektoři Centra primární prevence Spektrum realizují v průběhu celého školního roku programy specifické primární prevence pro děti, mládež a učitele. Řeší s žáky a studenty otázky osobní bezpečnosti, základních práv a povinností, zodpovědnosti, vytváření vlastních postojů, rizikového chování, vyhledání pomoci. Mluví s dětmi a mládeží o návykových látkách, o ubližování, o týrání, o prevenci kriminality, aj. Pracují s různými věkovými kategoriemi, využívají různé metody práce s dětmi, která se na tomto poli osvědčila.

Akce má preventivní a zároveň informativní charakter, kdy se rodiče a široká veřejnost mohou dozvědět o tom, jak funguje celý systém primární prevence na školách, jak předcházet rizikovému chování dětí a mládeže. Všechny aktivity jsou otevřené široké veřejnosti a jsou zdarma. Děti, mládež ale i dospělí se mohou aktivně zapojit do sportovních, řemeslných i naučných aktivit.
Každý ročník má také svého patrona z řad známých osobností. V minulosti to byli například zpěvák Ben Cristovao, sportovní legenda Jarmila Kratochvílová, mistr ČR v přespolním běhu Lukáš Kourek, herečka a muzikantka Erika Stárková, hudebník a výtvarník Jonáš Ledecký, juniorský mistr světa v judu David Půlkrábek a vicemistryně světa zápasnice Adéla Hanzlíčková.
Návštěvnost v předchozích ročnících překračovala přes 1000 dětí a dospělých.

Organizace zapojené do projektu

 • Kolpingovo dílo ČR, z.s.
  spolek,informace o činnosti ZDE

 • Centrum primární prevence Spektrum
  prevence a edukace pro návštěvníky, aktivity pro děti

 • Kontaktní a poradenské centrum Spektrum
  informace pro návštěvníky, aktivity pro děti

 • Adiktologická ambulance
  informace pro návštěvníky, aktivity pro děti

 • Rodinné centrum Srdíčko
  výtvarné aktivity pro děti a rodiče, informace o činnosti

 • Terapeutická komunita SEJŘEK
  prodej keramických výrobků, kvalitní kávy z vlastní pražírny

 • TOP Vital
  prodejna s kvalitními potravinami, nabízí regionální, české, čerstvé, farmářské produkty i ekologickou kosmetiku a drogerii

 • EFKO-karton, s.r.o.
  tradiční český výrobce kvalitních hraček

 • Přístav vodních skautů Racek Žďár nad Sázavou
  projížďky po Sázavě na lodičkách, informace o činnosti

 • Rugby Club Titáni
  prezentace činnosti