O projektu

Projekt Rozhodni se sám je zaměřen na prevenci rizikových jevů ve společnosti, hlavně mezi dětmi a mládeží. Negativní jevy jako užívání legálních i nelegálních drog, šikana, psychické i fyzické násilí, sebepoškozování, komplikované rodinné, partnerské a sexuální vztahy a mnoho dalších mohou narušit zdravý vývoj dítěte nebo mladého člověka. Organizátor, Spektrum - centrum primární prevence a drogových služeb, chce před začátkem školního roku upozornit na tuto problematiku a způsoby, jakými se o ní dá s dětmi a mladými lidmi mluvit, jak s nimi pracovat. Atraktivní formou her, soutěží a sportu motivuje a podporuje děti a mládež k odpovědnému rozhodování a smysluplnému trávení volného času. Rodičům akce nabízí nové způsoby, jak přemýšlet o problémech svých dětí, a dává informace, kde je možné hledat řešení.

Rozhodni se sám spojuje sport a primární prevenci, dvě cesty, které vedou mladé lidi k aktivnímu a zdravému stylu života. Spojuje celodenní program pro veřejnost ve Žďáře nad Sázavou, kde se představují různé způsoby volnočasových a preventivních aktivit, a mezinárodní turnaj pro děti v házené v Novém Veselí.

Hlavním cílem tohoto projektu je motivovat děti a mladé lidi ke zdravému, aktivnímu a odpovědnému životnímu stylu, upozornit veřejnost na rizikové jevy ve společnosti a možnost jejich prevence a řešení a také nabídnout programy Spektra – centra primární prevence a drogových služeb zřizovaného Kolpingovým dílem České republiky

Pracovníci centra primární prevence realizují v průběhu celého školního roku preventivní programy pro děti, mládež a  učitele. Řeší s žáky a studenty otázky osobní bezpečnosti, základních práv a povinností, zodpovědnosti, vytváření vlastních postojů, rizikového chování, vyhledání pomoci. Mluví s dětmi a mládeží o drogách, šikaně, týrání, kriminalitě mladých a o dalších podobných tématech. Mají zkušenosti s různými věkovými kategoriemi, znají různé metody práce s dětmi, která se na tomto poli osvědčila. Oddíl házené v Novém Veselí dlouhodobě pracuje s dětmi a mládeží na sportovním poli a má zkušenosti s organizováním mezinárodních akcí pro tuto skupinu. Nápad uspořádat společně před začátkem školního roku, kdy děti opět vstupují do školních kolektivů, akci na podporu prevence výše zmíněných jevů přišel před 6 lety. Akce má preventivní a zároveň informativní charakter, kdy se rodiče, dospělí a učitelé mohou dozvědět o tom, jak funguje primární prevence a to, že děti mají ve školách možnost takovýmto způsobem mluvit o problémech, které v kolektivech vznikají.

Všechny aktivity jsou otevřené široké veřejnosti a jsou zdarma. Připravují je pracovníci Spektra - centra primární prevence a drogových služeb, jejich kolegové a spolupracovníci ze spřátelených organizací. Děti, mládež ale i dospělí se budou moci aktivně zapojit do sportovních, uměleckých i naučných aktivit. Turnaj v házené, který se odehrává v Novém Veselí, organizují členové oddílu házené TJ Sokol Nové Veselí, kteří zajišťují některé sportovní aktivity na náměstí.

Organizace zapojené do projektu

 • Kolpingovo dílo ČR, z.s.
  nezisková organizace,informace o činnosti

 • Centrum primární prevence Spektrum
  prevence a edukace pro návštěvníky, aktivity pro děti

 • Kontaktní a poradenské centrum Spektrum
  informace pro návštěvníky, aktivity pro děti

 • Adiktologická ambulance
  informace pro návštěvníky, aktivity pro děti

 • Rodinné centrum Srdíčko
  výtvarné aktivity pro děti a rodiče, informace o činnosti

 • Terapeutická komunita SEJŘEK
  ukázka výpalu keramiky Raku, prodej keramických výrobků, kvalitní kávy z vlastní pražírny

 • TOP Vital
  prodejna s kvalitními potravinami, nabízí regionální, české, čerstvé, farmářské produkty i ekologickou kosmetiku a drogerii

 • EFKO-karton, s.r.o.
  tradiční český výrobce kvalitních hraček

 • Přístav vodních skautů Racek Žďár nad Sázavou
  projížďky po Sázavě na lodičkách, informace o činnosti

 • Rugby Club Titáni
  prezentace činnosti