Rozhodni se sám 2018

Patronem letošního ročníku akce Rozhodni se sám je Jonáš Ledecký

V pátek 31. srpna 2018 proběhne v areálu na Farských humnech ve Žďáře nad Sázavou již jedenáctý ročník preventivní a sportovní akce Rozhodni se sám. Tématem letošního ročníku jsou závislosti. Bohatý program, určený dětem, mládeži i dospělým, začne v deset hodin dopoledne. Záštitu nad akcí převzal mladý hudebník a výtvarník Jonáš Ledecký.

Rozhodni se sám každoročně připravuje Centrum primární prevence Spektrum, Kontaktní a poradenské centrum Spektrum a Rodinné centrum Srdíčko. Zřizovatelem všech těchto zařízení je Kolpingovo dílo České republiky.

Letošní Rozhodni se sám bude veřejnost informovat o různých druzích závislostí. Kolpingovo dílo, konkrétně Spektrum, se této oblasti věnuje již 23 let. „My v centru primární prevence realizujeme na toto téma programy na základních a středních školách, kolegové v Kontaktním a poradenském centru pracují s uživateli návykových látek přímo v terénu,“ uvádí Petra Nováčková, vedoucí Centra primární prevence. Výčet služeb Kolpingova díla pro závislé doplňuje Adiktologická ambulance Spektrum, která poskytuje individuální péči závislým osobám i jejich blízkým a organizuje také podpůrné terapeutické skupiny.

Centrem letošního ročníku bude Odpočinková kavárna, ve které si mohou příchozí posedět, občerstvit se a získat praktické informace o druzích závislostí a možnostech jejich léčby. Akci zpestří výstava Děti a závislost aneb mě se to (ne)týká, kterou organizátorům zapůjčil Tým pro mládež Brno – venkov a společnost Podané ruce. Vystavené fotografie zachycují osudy mladých lidí, jimž závislost od základů změnila život.

Až do 17 hodin mohou účastníci využít i další doprovodný program. Rodinné centrum Srdíčko nabídne dětem skákací hrad, kreativní dílny, megabubliny a hrací koutek. Odvážnější mohou pokořit horolezeckou stěnu, nebo se projet na loďkách po řece Sázavě.

Veškeré aktivity jsou přístupny zdarma.

Za podporu a spolupráci děkujeme Městu Žďár nad Sázavou, Kraji Vysočina, firmě VHS Bohemia, prodejně TOP-VITAL, Autocentr Hudec, Wstec automation, Efko – karton, SATT, Pekařství Řečice, E.ON, Hit Rádiu Vysočina, Žďárský průvodce a dále Přístavu vodních skautů Racek, RC Titáni a Výchovnému ústavu Žďár nad Sázavou.

rss-plakat-2018